emblemo

Helsingin esperantoseura ry

Esperanto-klubo de Helsinki

elinioEsperanton avain

Esperanton avain perinteissä muodossaan on pieni, kirjeeseen mahtuva vihkonen, joka sisältää peruskieliopin ja jokapäiväiseen käyttöön riittävän sanaston. Avain tarjoaa kätevän tavan tutustua esperantoon muutamassa tunnissa ja saada käsityksen siitä, millä tavalla kieli on rakennettu ja miten se toimii.

Helsingin esperantoseura on nyt siirtänyt avaimen sähköiseen muotoon. Latautumisen nopeuttamiseksi avain on jaettu kolmeen erilliseen tiedostoon: kielioppi, kieliopin liitteet ja sanasto.

Avaimessa käytetään unicode-koodausta. Jos esperanton erikoismerkit eivät näy oikein tietokoneessasi, lataa pdf-versio.

UnicodePdf
KielioppiKielioppi
Kieliopin liitteetKieliopin liitteet
SanastoSanasto

Avaimen taustasta

Avaimia on julkaistu vuosisadan alusta alkaen kymmenillä eri kielillä. Ensimmäinen avain - englanninkielinen - julkaistiin vuonna 1905. Suomeksi esperantoavain on ollut saatavissa ainakin vuodesta 1907.

Nyt julkaistavan kieliopin pohjana on käytetty Aug. Th. Laurénin ja K. J. Kuntzin aikoinaan julkaisemaa erinomaista esperanton kielioppia. Kielioppi on kuitenkin kirjoitettu kokonaan uusiksi ja sanasto on uudistettu tämän päivän käyttäjän tarpeita silmällä pitäen.

© Sakari Kauppinen 1996-2010